test

Nieuws


Meeste meisjes in gesloten jeugdhulp ontvangen hulp voor seksueel geweld - 26 juni 2018 - 
In de gesloten jeugdhulp, de zwaarste vorm van hulpverlening, ontvangt 85 procent van de meisjes hulp voor seksueel geweld. Omdat er tot nu toe geen landelijk beeld bestond van waarvoor kinderen jeugdhulp krijgen, deed de Nationaal Rapporteur samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een onderzoek onder jeugdhulpinstellingen naar slachtofferschap van seksueel geweld. Lees hier de bevindingen en aanbevelingen.

Wachttijden in de GGZ - 17 juli 2018 - 

De wachttijden in de GGZ overschrijden voor bepaalde aandoeningen al langere tijd de normen. De wachttijden zijn met name lang voor zorg voor mensen met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperkingen in combinatie met GGZ-problematiek. Mensen krijgen hierdoor niet op tijd de zorg die zij nodig hebben. Lees in de eindrapportage van de Zorgautoriteit meer over de landelijke afspraken over de wachttijden in de GGZ.

Vergoeding depressies resultaatgericht, niet meer per behandeling - 13 augustus 2018 -
Zorgverzekeraar Menzis gaat het komende jaar de kosten voor behandeling van depressies en angsten vergoeden op basis van het behaalde resultaat en niet langer op basis van het aantal behandelingen. Lees hier meer over de achtergrond van deze maatregel.

Groeiend aantal suïcidale jongeren belandt in de gesloten jeugdhulp - 29 september 2018 - 
Een groeiend aantal suïcidale jongeren belandt nu op gesloten afdelingen in de jeugdzorg. Ook daar gaan de pogingen en ernstige zelfmutilaties door. De laatste jaren is er dan ook een stijging van het aantal suïcides bij kinderen in de jeugdhulp zichtbaar. De situatie voor de kinderen en het personeel is dermate ernstig geworden en dreigt nu verder te verslechteren. Lees hier meer over de bevindingen.

Leerkrachten, verpleegkundigen, agenten en militairen vragen aandacht voor problemen - 1 oktober 2018 - 
Ze werken met treinspringers, suïcidale kinderen en doodzieke mensen. Ze willen meer waardering (en minder werkdruk). Lees hier meer over de ervaringen van deze beroepskrachten in de publieke sector.

Meldcode Kindermishandeling - 1 januari 2019 - 
Per 1 januari 2019 verandert de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Lees hier meer over de nieuwe wijzigingen.

Kwetsbaar kind krijgt niet de nodige zorg - 27 maart 2019 - 
Door een gebrek aan samenhang in de jeugdzorg krijgen te veel kwetsbare kinderen niet de hulp die ze nodig hebben. Dat schrijft de Kinderombudsman in een brief aan de minister van VWS. 

Delinquenten: maken ze slachtoffers of zijn ze slachtoffer? - 1 april 2019 - 
Ze sloegen de boel kort en klein en zetten regelmatig een kraak. Geen lieve jongens, die veelplegers. Maar kun je ze hun daden toerekenen? Zijn ze slachtoffer van hun verleden of is het toch een kwestie van eigen schuld? Lees hier meer.

 

  • Accountmanager

    HN Zorg zoekt een gedreven Accountmanager Wat ga je doen? HN Zorg is een jong en snel groeiende organisatie die zich richt ...

    Lees meer
  • Groepsbegeleider Jeugdzorg

    HN Zorg zoekt voor diverse opdrachtgevers in de regio Midden-Nederland en Noord-Holland Groepsbegeleiders Jeugdzorg. Als g...

    Lees meer
Meer vacatures